Adıyaman Valiliği
Adıyaman Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Adıyaman Valiliği
Adıyaman Valiliği
Yapım Hizmet Standartı

ADIYAMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İŞ SÜREÇLERİNİN HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE SÜREÇ

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Keşif Uygulamaları

1.Kamu İdarelerinden keşif talep yazıları
2.Teknik eleman görevlendirilmesi
3.Teknik elemanların söz konusu mahale gitmesi
4.Keşif hazırlanması
5.İlgili kamu idaresine gönderilmesi

7-15 GÜN (tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)

2

İlk Hakediş

1.İşyeri teslim tutanağı (sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde)
2.Teknik personel bildirim (işyeri tesliminden itibaren 5 gün içinde)
3.İş programı (işyeri tesliminden itibaren 15 gün)
4.All Risk sigorta (ilk hakedişe kadar)
5.İnşaat ruhsatı (ilk hakedişe kadar)
6.Hakediş kapağı
7.Sözleşmesindeki ana pursantaj
8.Yapılan imalatların pursantajı
9.İmalat seviye tespit tutanağı
10.İşçi alacağı ile ilgili ilan
11.İşçi alacağı ile ilgili ilanın yapıldığına dair tutanak
12.Vergi borcu olmadığına dair belge
13.Sigorta borcu olmadığına dair belge
14.Kalıp ve demir teslim alma tutanakları
15.Beton numune alma tutanağı
16.Hakedişe dahil edilen betonarme betonu ve betonarme demirlerinin laboratuar deney sonuçları
17.Sıhhi tesisatla ilgili sızdırmazlık tutanağı

30 GÜN (tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)

3

Ara Hakediş

1.İşyeri teslim tutanağı
2.Hakediş kapağı
3.Sözleşmesindeki ana pursantaj
4.Yapılan imalatların pursantajı
5.İmalat seviye tespit tutanağı
6.İşçi alacağı ile ilgili ilan
7.İşçi alacağı ile ilgili ilanın yapıldığına dair tutanak
8.Vergi borcu olmadığına dair belge
9.Sigorta borcu olmadığına dair belge
10.Kalıp ve demir teslim alma tutanakları
11.Beton numune alma tutanağı
12.Hakedişe dahil edilen betonarme betonu ve betonarme demirlerinin laboratuar deney sonuçları

30 GÜN (tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)

4

Kesin Hakediş

1.İşyeri teslim tutanağı (sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde)
2.Teknik personel bildirim (işyeri tesliminden itibaren 5 gün içinde)
3.İş programı (işyeri tesliminden itibaren 15 gün)
4.All risk sigorta (İlk hakedişe kadar)
5.İnşaat ruhsatı (ilk hakedişe kadar)
6.Hakediş kapağı
7.Sözleşmesindeki ana pursantaj
8.Yapılan imalatların pursantajı
9.Kesin hesap fişi
10.Ödemeler icmali
11.İşçi alacağı ile ilgili ilanın yapıldığına dair tutanak
12.Vergi borcu olmadığına dair belge
13.Sigorta borcu olmadığına dair belge
14.Kalıp ve demir teslim alma tutanakları
15.Beton numune alma tutanağı
16.Hakedişe dahil edilen betonarme betonu ve betonarme deirlerinin laboratuar deney sonuçları
17.Sıhhi tesisatla ilgili sızdırmazlık tutanağı

30 GÜN (tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)

5

İhale Süreci

1.Bakanlıktan ihale talimatı gelir 
2.Yaklaşık maliyet hazırlanması için komisyon oluru alınır 
3.Teknik elemanlarca yaklaşık maliyet hazırlanır.
4.İhale dökümanı hazırlanır.
5.İhale onay belgesi düzenlenir
6.Kamu ihale kurumundan ihale kayıt numarası alınır
7.İlan yayınlanır
8.İhale komisyon oluru alınıp üyelere dağıtımı sağlanır 9.İhale tarihine kadar istekliler tarafından idareye sunulan teklif zarfları idarece teslim alınır
10.İdare tarafından alınan teklif zarfları ihale komisyonuna teslim edilir
11.İhale komisyonu mevzuat doğrultusunda çalışmalarını tamamlayarak ihale kararını ihale yetkilisine sunar
12.İhale yetkilisi ihale komisyon kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder
13.Onaylanan ihale kararı tün katılan isteklilere bildirilir.
14.İhaleye katılan istekliler tarafından ihale kararına karşı şikayet süreleri beklenir
15.İdare eğer şikayet varsa gerekçeli karar alır ve ilgili firmaya bildirir
16.Şikayet başvurusu yapan isteklinin kamu ihale kurumuna itiraz süresi beklenir
17.İdare yasal sürelerin bitiminde sözleşmeye davet yazısı yazılır 18.Sözleşme imzalanır

1-21 GÜN (tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç

 


Sayfa İçerik Sorumlusu: Yusuf BİLGİÇ
Güncelleme Tarihi: 17.02.2012
Telefon:416 216 19 78 Dahili:122