Adıyaman Valiliği
Adıyaman Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Adıyaman Valiliği
Adıyaman Valiliği

“Alt Yapı Çevre ve Şehircilik Platformu” Toplantısı Yapıldı

25 Aralik 2019
“Alt Yapı Çevre ve Şehircilik Platformu” Toplantısı Yapıldı
“Alt Yapı Çevre ve Şehircilik Platformu” Toplantısı Yapıldı
“Alt Yapı Çevre ve Şehircilik Platformu” Toplantısı Yapıldı

Adıyaman’ı alt yapı ve şehircilik anlamında daha ileriye taşıyacak, yaşanabilir şehir özelliklerini arttırıcı çalışmaların yanı sıra kentin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak teknik ve sosyal altyapının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulan “Alt Yapı Çevre ve Şehircilik Platformu” ilk toplantısı Vali Aykut PEKMEZ Başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Vali Aykut PEKMEZ Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan AKPAY, Belediye Başkan Vekili Mithat TÖKEN, İlçe Belediye Başkanları, İl Müdürümüz Kadir KANDEMİR, ilgili kurum amirleri STK Temsilcileri ve paydaş kurumlar katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, kentsel ölçekte altyapı sorunlarının saptanması ve değerlendirilmesine yönelik analizler yapılarak, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ve güvenli kentsel gelişim ile yaşanılabilir bir kent planlanmasına yönelik Adıyaman’da bu zamana kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar konuşuldu.

Platformun amaç ve hedefleri ile ilgili bir sunum yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Kadir KANDEMİR, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün teşkilat yapısı, arazi koruma kullanma dengesi, altyapı kentsel dönüşüm çalışmaları, yapı denetimi ve kontrolleri,  çevre, su kirliliği ve hava kalitesi, katı atık düzenli depolama, sıfır atık projesi, imar ve planlama, milli emlak irtifak kiralama ve satış işlemleriyle ilgili yapılan faaliyet ve çalışmalar ile devam eden mevcut yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi.  

Yapılan sunumun ardından alt yapı ve çevre başta olmak üzere kentin birçok önemli sorununun masaya yatırıldığı platform toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut PEKMEZ, “Bilindiği gibi 20 yıl öncesine kadar ülkemiz nüfusunun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Bu süreçte köy-kent kavramı çok değişti. Son yıllarda şehirlerdeki yaşam oranının köylerdeki yaşam oranını geçtiğini görüyoruz. Her geçen yılda bu sayı artarak devam ediyor. Köyden kente olan göç, şehirde yaşamanın getirdiği ihtiyaç ve sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Bunun için bazı şeyleri iyi planlamamız gerekiyor. Temiz ve sağlıklı bir çevre için özellikle atık noktasında köylerimizde bile çöp toplanmaya başlandı. Bu toplanan atıklarda geri dönüştürülerek tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Çevre kirliliği bir kentin geleceğini ilgilendiren en önemli konuların başında gelmektedir. Bundan dolayı daha yaşanılabilir bir dünyayı gelecek nesillerimize bırakmamız lazım”dedi.

Güncel çevre sorunları ile birlikte alt yapı ve kentleşme gibi unsurların değerlendirildiği Platform toplantısı paydaşların karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır